Kam s plechovkami? Do plastov i samostatného vreca
Rodinné domy v Košeci vykonávú zber kovov v samostatných vreciach. Autorka: Klaudia Medalová

Kam s plechovkami? Do plastov i samostatného vreca


Rodinné domy v Košeci vykonávú zber kovov v samostatných vreciach. Autorka: Klaudia Medalová

Otázku, prečo sa niekde triedi tak a niekde inak, si kladieme denne, avšak univerzálna odpoveď na ňu neexistuje. Vo vedľajšom meste či obci často pozorujeme rozdiely v triedení papiera, plastu, tetrapaku či po novom i komunálneho odpadu. Ani pre kovy neplatia všade rovnaké pravidlá, ale má to svoje dôvody.

Spolu aj zvlášť

Veľa ľudí je zvyknutých, že kovy sa zberajú do samostatných zberných nádob. Niekde to ale môže byť inak - napríklad v Bratislave sa plechovky, plasty a tetrapaky zberajú spolu do žltých nádob. Aj s týmto rozdielom sa stretli ľudia pri presťahovaní sa do hlavného mesta Slovenska.

Dá sa takémuto spôsobu triedenia dôverovať? Nie je praktickejšie zbierať všetko zvlášť? Názory občanov a odborníkov sa nemusia zhodovať „To nie je menej, že nie sú osobitné koše na kovy a nápojové kartóny. Práve naopak, ak má zberová spoločnosť možnosť dotriedenia týchto materiálov, je spoločný zber lepší a ekologickejší, a v konečnom dôsledku i pohodlnejší pre občana. Ten nemusí mať v byte sedem košov, ale len päť,“ hovorí Katarína Kretter z OZV ENVI-PAK.

Čím sú dané rozdiely v triedení

Zber odpadu nezávisí len od obce, ale aj od spoločnosti, ktorá suroviny od nej odkupuje. Tiež sa prihliada na fakt, či je vykupujúca firma schopná odpad spracovať alebo končí v spaľovni s ďalšími nerecyklovateľnými zložkami.

Nezanedbateľným faktorom je aj veľkosť obce, ktorá zber vykonáva: „Ekologická stopa, ktorú zanechá smetiarske auto je nižšia, ak naraz zvezie viac druhov odpadu,“ rozpráva Katarína Kretter. Vo väčších mestách by bol zber odpadu po jednotlivých zložkách nepomerne drahší, pokiaľ by sa mal vykonávať na niekoľkokrát.

Pre všetkých rovnako platí: triediť sa musí

„Pravidlá triedenia odpadu ustanovuje platná legislatíva, kde rozdiely nie sú. Môžeme ich však nájsť v technickom zabezpečovaní – niekde patria tetrapaky a kovy do oddelených nádob, niekde do jednej. Alebo zber prebieha formou vriec," hovorí Richard Medal, poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. "Je treba však povedať, že za posledných 20 rokov sa triedenie odpadu zásadne zlepšilo a obce si uvedomujú jeho ekonomické aj environmentálne benefity. V tom rozdiely medzi nimi nie sú,“ dodáva.

Aj napriek tomu, že situácia s triedením odpadu sa môže javiť ako komplikovaná, nie je dôvod vešať hlavu: „Pri triedení odpadu by nás nemalo demotivovať to, že na niektorých miestach sa triedi inak. Najdôležité je naučiť sa triediť odpad správne tam, kde žijem. Navyše, ak mám nejasnosti ohľadom triedenia, na zberom dvore mi určite pomôžu a poradia,“ uzatvára Katarína Kretter.

Meno autora/autorov: 
Adriana Henčeková, Mária Jánošíková, Matej Majerský
Vek autora/autorov: 
22, 19, 21
Škola: 
Univerzita Komenského v Bratislave, Střední škola Kostka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave