Práca, ktorá nevonia

Čitajte tiež

Mesto Púchov zavolalo mladých reportérov a dobrovoľníkov z našej školy, aby pomohli získať informácie potrebné k nastaveniu novej odpadovej politiky. Žiaci si predstavovali, že to bude "v pohode". Keď sa postavili pred kopu odpadu (takmer pol tony), veru im zamrzol úsmev. Vyhrnuli si rukávy a pustili sa do práce. Najskôr mali respirátory na tvárach. Po krátkom čase si uvedomili, že zápach sa dá prekonať. Pri práci im zavadzali, tak ich odložili. 

Mesto získalo cenné informácie a mohli prijať opatrenia na zníženie množstva komunálneho odpadu. Takmer 50% hmotnosti tvoril bioodpad. Preto na základe zistení skúšobne umiestnili kontajnery na bioodpad na sídliskách Dvory a Sedlište. 

Meno autora/autorov

Barbora Svitková, Simona Zboranová, Petra Vraníková, Marek Monček

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Produkujeme veľké množstvo odpadu. Reportáž poukazuje na potrebu znížiť množstvo kupovaných obalov, triedenie odpadu, odhadzovanie potravín.