Recyklácia alebo boj o život

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Určitá skupina ľudí v dnešnej spoločnosti niekedy bojuje o svoj holý život. Nevedomosť o správnom rozložení peňazí počas mesiaca celé rodiny doháňa k vyberaniu kontajnerov. Ani si to neuvedomujú, že ide o určitý spôsob recyklovania odpadu, no zároveň je problém s tým, čo po ich "nákupoch" zostáva v okolí kontajnerov.

Meno autora/autorov

Ivan Dinga

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: