Zálohová-NIE

Nový systém zálohovania plechoviek a plastových fliaš na Slovensku je pomerne úspešný. Mnohí si však stále nezvykli nerobiť neporiadok.

Čitajte tiež

Nový systém zálohovania plechoviek a plastových fliaš na Slovensku je pomerne úspešný. Mnohí si však stále nezvykli nerobiť neporiadok.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Nový systém zálohovania plechoviek a plastových fliaš na Slovensku je pomerne úspešný. Avšak, nie všetky fľaše či plechovice prístroj určený na výkup zoberie. Jasný symbol "Z" musí niesť každý vratný výrobok, inak ho stroj vyradí. Mnohí zákazníci si však tento symbol nevšímajú a do prístroja tlačia aj nezálohované obaly. Tie prístroj nezoberie a nahnevaný zákazník ich často necháva v predajni a frustrovaný odchádza preč. V prevádzkach sa tak denne hromadia fľaše a plechovice, ktoré musí obsluha odstraňovať vlastnými kapacitami. Vyriešilo by tento problém umiestnenie košov na triedený odpad v blízkosti prístrojov určených na výkup? Alebo by pomohlo skôr vzdelávať neporiadnych ľudí a pripomenúť im, že si majú svoj odpad odniesť do svojho koša? 

Meno autora/autorov

Peter Vavrinec

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Napriek tomu, že sa triedenie a recyklácia odpadov na Slovensku zlepšila, stále je naša krajina zahltená nelegálnymi skládkami či drobným odpadom. Plastové fľaše a plechovice, ktoré nemajú symbol určený na recykláciu, po novom končia pohodené pri prístrojoch určených na ich výkup.