Vytriedená pravda
Vysýpanie vytriedeného skla na zbernom dvore (Autor: Lukas Vyhnalík)

Vytriedená pravda

Čitajte tiež


Vysýpanie vytriedeného skla na zbernom dvore (Autor: Lukas Vyhnalík)

Ešte stále veľa ľudí verí, že vytriedený odpad končí na jednej kope na skládke alebo v spaľovni. Či je to naozaj tak, zisťovali žiaci ZŠ K. Kuffnera cez kľúčovú dierku Technických služieb mesta Sládkovičovo.

Pochybnosti verejnosti potvrdila aj anketa o odpadoch, ktorú tím žiakov realizoval na vzorke 202 opýtaných. Z prieskumu vyplynuli  rôzne otázky, ktoré sa žiaci zo Sládkovičova rozhodli preskúmať v podniku Technických služieb.

Riaditeľ TS Sládkovičovo Viliam Brunner na otázku, čo sa deje po zbere vytriedených komodít, odpovedal: „Separovaný odpad sa dotrieďuje ručne na zbernom dvore pomocou pása.” Vo väčších mestách sa už ručne triediť nemusí, potvrdila to aj bratislavská recyklačná spoločnosť firmy OLO a. s., ktorá má linky na triedenie papiera a plastov.

To, že sa triedený odpad nahádže na jedno miesto, ako si viacerí myslia, by sa nemalo stávať. Riaditeľ TS Sládkovičovo však hovorí aj o prípade, kedy sa to stať môže: „Ak sa stane, že je nádoba veľmi špinavá, vyvezie sa až nasledujúci deň spolu s komunálnym odpadom."  Rovnako vyvrátil aj medzi ľuďmi rozšírený mýtus, že triedený odpad aj tak ide do spaľovne, prípadne na skládku: „Separovaný odpad sa po vytriedení prelisuje a putuje na ďalšie spracovanie - nejde ani do spaľovne, ani na skládku.” Dagmar Vyskupová, odborná referentka oddelenia služieb zákazníkom vo firme OLO, však priznáva: „V  prípade, ak je triedený odpad veľmi znečistený, putuje na skládku.”

Technické služby v Sládkovičove sa vyjadrili aj k otázke miery triedenia jednotlivých komodít. V meste sa triedi papier a ak jeho hmotnosť dovŕši 24 ton, príde kamión, ktorý odvezie celý náklad na Ukrajinu. 

Väčšina vytriedeného skla, ktoré sa dá recyklovať donekonečna, sa odváža do Poľska.

Nepotrebné šatstvo putuje do spoločnosti Humana. Odtiaľ ide oblečenie v najlepšom stave do second-handov, to opotrebovanejšie do krajín tretieho sveta a oblečenie v najhoršom stave sa pomelie a odvezie do cementární. Tam ho pridávajú do cementárenskej rotačnej pece na spaľovanie odpadov. Podľa Cementárne Ladce sa jedná o bezodpadovú, ekologickú, hygienickú, ekonomickú a hospodárnu likvidáciu odpadov so zníženou produkciou emisií.

Zbierajú sa aj oleje, autobatérie, pneumatiky a elektroodpad.

Pracovníci na páse vytriedia aj plasty - zvlášť polyetylénové vrecká, obaly od chipsov, keksíkov, polystyrén, tvrdené plasty a PET fľaše sa triedia dokonca aj podľa farby. Všetky PET fľaše sa potom odvážajú do firmy General Plastic, ktorá vyrába na Slovensku horúco-prané PET vločky, predlisky a HDPE uzávery na PET fľaše.

Kto hľadá pravdu o triedení, dá sa nájsť aj na príklade Technických služieb mesta Sládkovičovo. Hoci každá obec môže mať vlastné pravidlá pre triedený zber, ktoré sú poväčšine uverejnené na stránke obce, triediť odpad má veľký zmysel nielen pre planétu, ale aj naše peňaženky.

Projekt OBJEKTív 21: Mladí reportéri pre životné prostredie je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Meno autora/autorov: 
Andrea Takácsová, Lukas Vyhnalík, Lukáš Manek
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
Spojená škola, ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo