Pýtať sa nie je hanba!

Čitajte tiež

Chceme poukázať na dôležitosť vedomostí o ochrane klímy a zároveň podnietiť ľudí, aby sa pýtali a konali. Dobre mienenými radami to však nekončí! My samy budeme poskytovať odpovede na otázky vo forme kvalitných a overených informácií.

Meno autora/autorov

Veronika Jenčová, Alexandra Dzurillová

Veková skupina

15-18

Škola

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

4. V dnešnom svete ku kvalitnému vzdelaniu patria aj vedomosti o ekológii či odpadoch. A keďže ľudia v poslednej dobe využívajú ako prostriedok vzdelávania či zábavy najmä sociálne siete, rozhodli sme sa prispieť aj svojou troškou a poskytnúť kvalitné a overené informácie na tieto témy.

11., 12. Vďaka tomu, že poskytujeme svojim komunitám informácie tohto druhu, robíme ich udržateľnejšími a zodpovednejšími.

13. Chceme posúvať ľudí vpred v otázkach odpadu, životného prostredia, či ochrany klímy (k čomu to všetko v podstate vedie).