Vyrobiť recyklovaný papier je pre nás hračkou!

Čitajte tiež

Vložil/a Jana Gabrišová dňa 30.11.2011

Posledný novembrový týždeň bol na Základnej škole Juraja Fándlyho v Seredi venovaný aktivitám pre minimalizáciu odpadu. Piataci vyrábali vlastný recyklovaný papier, ktorý následne využili ako materiál pre výrobu vianočného pozdravu.

Najskôr sa však rozprávali o tom, ako odpad vzniká, na aké zložky sa dá separovať a prečo je separácia správna. Potom sa už dali do výroby papiera. Natrhali staré noviny na drobné kúsky a namočili ich do vody. Rozmočenú hmotu zmixovali na kašu a zmiešali so škrobom. Tú potom na sieťkach lisovali a nechali sušiť. Na druhý deň oddelili papier od sieťky a začali vznikať pohľadnice. Tie poputujú k deťom po celom Slovensku v rámci vianočnej súťaže Stromu života – DETI DEŤOM ako výmenná pošta. Naši žiaci si touto aktivitou osvojili manuálne zručnosti, porozumeli potrebe triedenia a recyklácie odpadu a navyše vďaka vytvoreným pohľadniciam zistili, že potešiť nás môžu aj maličkosti, ktoré pre nás niekto vlastnoručne vyrobí.

Priložené obrázky
Vyrobiť recyklovaný papier je pre nás hračkou!