Triediť sa oplatí

Čitajte tiež

Veľa ľudí si myslí, že triediť sa neoplatí, lebo všetko aj tak hodia nakoniec na jednu kopu. Je to ale práve naopak. Triediť sa oplatí, pretože za triedený odpad už neplatíme - jeho spracovanie je už zahrnuté v sume, ktorú zaplatíme pri kúpe tohoto výrobku. Naopak, platíme za zmiešaný - komunálny odpad.

Ak sa bojíte, alebo neviete, kam patrí daný odpad, riaďte sa väčšinovou zložkou - pracovníci na triediacich linkách alebo automatické triediace linky to za Vás roztriedia na pásoch. 

Triediť sa naozaj oplatí!

Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík, Alek Bartaloš, Andrea Takácsová, Lukáš Manek

Veková skupina

11-14

Škola

Spojená škola ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Separovanie odpadov doma, stláčanie PET FLIAŠ, kartónových krabíc a plechoviek  je to minmum, čím môžeme ako jednotlivci prispieť k odpadovému hospodárstvu. Následné dotrieďovanie na linkách či ľuďmi za pásom, spracovanie odpadov a ich následná recyklácia prispievajú k zníženiu množstva emisií a ochrane klímy.