Hora plastov
Žiaci 8.B sa rozhodli situáciu Zberného dvora v Novej Bani zobrať do vlastných rúk. Autor: Patrícia Tužinská

Hora plastov

Čitajte tiež

NOVÁ BAŇA. Triedený zber - práve toto slovo sa nieslo od začiatku roka celou Základnou školou Jána Zemana v Novej Bani. Všetci sa totiž snažili triediť  čo najlepšie  a preto sa začali zaoberať myšlienkou, že navštívia miestny zberný dvor, aby na vlastné oči videli, ako sa vytriedený odpad spracováva. Vízia návštevy však zostala v nedohľadne. Štyria iniciatívni žiaci z ôsmej B triedy sa preto rozhodli, že nájdu na túto otázku odpoveď. 

Pustili sa do toho

Už obhliadka Zberného dvora v  Novej Bani zaváňala problémami a žiaci  tušili,  že s ním niečo nie je v poriadku.  V jeho areáli sa už totiž niekoľko mesiacov hromadil plastový odpad  a za ten čas tam vyrástla doslova „hora plastov“. Celú situáciu sa teda napokon rozhodli zobrať do vlastných rúk a preto sa najprv stretli s primátorom mesta Branislavom Jaďuďom, od ktorého si vyžiadali povolenie na realizáciu zhotovenia záberov tohto zberného dvora, ktoré potrebovali k realizácii projektu. Ten sa na margo problematiky vyjadril, že v budúcnosti mesto plánuje zavedenie množstvového zberu, ktorý by vlastne spravodlivo odrážal množstvo vytvoreného komunálneho odpadu domácnosťou. Následne sa stretli aj s riaditeľom miestnych Technických služieb, od ktorého sa dozvedeli, že zberný dvor nemá všetky potrebné stroje na spracovávanie odpadu a  preto sa tam odpad hromadí. V rozhovore im prezradil, že sa mu podarilo vybaviť nový lis, ktorý dokáže spracovávať väčšie množstvo odpadu a usilovne pracuje aj na ďalších zmenách.

Zmapovali situáciu

V rámci svojho projektu pomôcť životnému prostrediu, žiaci odštartovali aj anketu zverejnenú na sociálnych sieťach. Z ankety vyplynuli viaceré konštruktívne myšlienky, ako aj skutočnosť, že občania Novej Bane nie sú so súčasným stavom triedenia odpadu spokojní. „Mesto by malo pouvažovať nad zriadením  kompostoviska i triediacej pásovej linky  a  dbať na dôslednejšie triedenie veľkoobjemového odpadu,“ myslí si jeden z obyvateľov Novej Bane. Mladá študentka z miestneho gymnázia na vzniknutú situáciu reagovala podobne: „Myslím si, že ľudia by mali byť viac informovaní o spôsobe triedenia  odpadu v meste,“ priblížila. Dôležitou súčasťou reportáže bolo zverejnenie príspevku a  fotografií zberného dvora a jeho „hory plastov“ na sociálnych sieťach. Prostredníctvom instagramový stránok Frieco_cz a NeplastovyBrezen, ktoré sa zaoberajú problematikou odpadu a triedenia, ich príspevok novobanskej hory odpadu zdieľali  desaťtisíce ľudí. V súčasnej dobe problém síce naďalej pretrváva, ale objavili sa aspoň malé náznaky  toho, ako ho začať riešiť.  

Súčasný stav zberného dvora

V zbernom dvore prebehla dobrovoľnícka brigáda triedenia plastového odpadu, na ktorej sa zúčastnili  aj zamestnanci školy.  Počas nej triedili plastový odpad vhodný do triediaceho lisu od ostatného odpadu a snažili sa zmenšiť stále rastúcu „horu“. Jedna zo zamestnankýň sa po skončení brigády k problému vyjadrila: „Do kontajnerov označených ako plasty vhadzujte len prázdne plastové fľaše od nápojov. Ostatné plasty bude musieť niekto z tej obrovskej haldy vytriediť a preložiť do komunálneho odpadu tak, ako som to dnes robila ja,“ povedala. Za dôležité považujeme podotknúť, že je nevyhnutné sa zúčastňovať dobrovoľnej pomoci pri vytrieďovaní Zberného dvora. „Nájdite si čas, chuť a odhodlanie a choďte tiež vytriediť aspoň jedno vrece odpadu na zberný dvor,“ odkázal mladý pomocník. Z rozhovoru s opýtanými žiaci zistili, že nahromadenie veľkej hory plastov na zbernom dvore  vzniklo tým, že ľudia v  našom meste vôbec  nevedia, čo všetko môžu do plastov vyhodiť.  Nikto ich totiž neupozornil na to, že mesto vie spracovať len niektoré druhy plastového odpadu a tie ostatné aj tak v konečnom dôsledku končia v komunálnom. Žiaci zostávajú odhodlaní a situáciu  na zbernom dvore budú aj naďalej monitorovať a  informácie  o  nej budú priebežne publikovať na stránkach základnej školy alebo prostredníctvom regionálnych novín, či iných verejne dostupných miest . 

Lepšia budúcnosť v triedení odpadu

Na začiatku žiaci netušili, prečo množstvo plastov na zbernom dvore narastá. Počas reportáže odhalili nové skutočnosti a zistili, že riaditeľ Technických služieb vedel o probléme a napriek tejto vedomosti sa nesnažil problém riešiť a  zabrániť jeho ďalšiemu narastaniu.

Po odhalení týchto skutočností žiaci nápaditým spôsobom navrhujú niekoľko zlepšení do budúcnosti, ktoré by sa mohli zaviesť. V prvom rade si uvedomujú potrebu zvýšenia informovanosti občanov Novej Bane o správnom spôsobe triedenia odpadu, napr. akým spôsobom ich môžu doma triediť. Tú zabezpečia prostredníctvom informačných letákov, ktoré rozdistribuujú do schránok Novobančanov. Ďalším alternatívnym riešením je rozhlasovanie a šírenie informácií prostredníctvom mestského rozhlasu. Inovatívnym riešením je aj možnosť vytvorenia aplikácie, ktorá by znázornila správny postup triedenia odpadu. Ďalším spôsobom je zabezpečenie dostatočného počtu zamestnancov,  ktorí by zabezpečovali funkčnosť zberného dvoru.

Žiaľ, v boji proti hore plastov je potrebné oveľa väčšie úsilie na jej odstránenie. Z tohto dôvodu ako motiváciu odporúčajú zabezpečiť zlikvidovanie tohto veľkého množstva za pomoci verejnej brigády motivovanej finančnou kompenzáciou, a to odpustením mesačného poplatku za komunálny odpad. Žiaci si uvedomujú, že problém triedenia odpadu je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou. Nesprávne triedenie odpadu má negatívne dopady nielen na Novú Baňu, ale v globálnom ponímaní aj na celý svet.

 


Meno autora/autorov

Patrícia Tužinská, Michaela Štoselová, Samuel Šadlák, Veronika Kyseľová

Veková skupina

11-14

Škola

Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Nesprávne triedenie má negatívne dopady nielen v miestnom, ale aj v globálnom ponímaní . Voľne pohodený odpad ovplyvňuje kvalitu vody, pôdy a všetkých prírodných zdrojov, ktoré človek vo svojom živote bežne využíva. Zodpovedným prístupom k znižovaniu miery odpadu tak všetci  prispejeme k čistejšej planéte.