Stačí to? (Is it enough?)

Ako triediť odpad na miestach, kde to nie je umožnené? Vezmime so sebou a odhoďme inde. Osobný príklad je najviac.

Čitajte tiež

Ako triediť odpad na miestach, kde to nie je umožnené? Vezmime so sebou a odhoďme inde. Osobný príklad je najviac.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Pri pohľade na túto fotku si možno niekto povie: "a čo je na nej zlé?" No skúsme sa trošku zamyslieť. Z médií často počúvame, že by sa malo viac triediť, no ako toho môžeme docieliť, keď na to nemáme prostriedky. Hlavne na miestach s vysokou koncentráciou ľudí veľmi často chýbajú koše na triedený zber, veď to všetci poznáme. A práve vlakové stanice, námestia či obchodné priestory sú toho príkladom. Bohužiaľ, my s tým nemôžeme nič urobiť. Vezmime si svoj odpad so sebou (do vrecka či batohu) a odhoďme na mieste, kde koše na triedený zber sú. Alebo si aspoň doma zaveďme systém triedenia, a buďme motiváciou pre ostatných. 

Meno autora/autorov

Simona Zboranová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Všade okolo nás je veľa odpadu. Každý o ňom hovorí. Deťom už ani nepríde čudné, koľko odpadu denne vytvoria. Stačí len vhadzovať odpadky do koša? Je to dostatočné? Čo viac môžeme urobiť? Odpad zo zmesového kontajnera skončí na skládke. Triedený odpad je možné znova zhodnotiť. No najlepší odpad je taký, ktorý nikdy nevznikne. Robíme pre to dosť?