Aj triedenie má svoje pravidlá

Tento konkrétny kôš si môžete vyrobiť zo zvyškov kartónu, ktoré následne natriete farbami. Autor: Emma Martišová

Čitajte tiež

Slováci už dlhú dobu vedia, že triedenie odpadu je environmentáne prospešné pre našu planétu. No napriek tomu vzniká množstvo čiernych skládok a mnohé kontajnery na triedenie zívajú prázdnotou.

Tento problém vzniká hlavne kvôli nevedomosti ľudí o tom, ako triediť. Pravidlá triedenia sú veľmi jednoduché, no treba si ich uvedomiť a ľudí k triedeniu motivovať. V súčasnosti je rozmiestnených viac košov na triedenie ako kedysi, no postupom času označenia na niektorých z nich už prakticky zmizli. Treba si uvedomiť, že Slovensko v triedení odpadu zaostáva za ostatnými krajinami. Na Slovensku sa ročne zrecykluje iba okolo 20% odpadu, čo je v porovnaní so Švédskom (najlepšou krajinou v triedení a recyklácii) takmer 5x menej. Toto nízke číslo je dôsledkom zlého triedenia Slovákov.

Veľa ľudí z nášho okolia radšej hodí odpad do kontajnera s komunálnym odpadom, akoby mal prejsť o pár krokov ďalej a odpad vytriediť. Ďalší problém je v tom, že ľudia nie sú dostatočne oboznámení, čiže nevedia presne, kam daný odpad môžu vyhodiť. Nie vždy sú tieto triediace koše viditeľne označené, niekedy dokonca nesprávne. Ľudia nie sú vôbec motivovaní odpad triediť, čo je veľký problém. Vytriediť odpad berú ako niečo navyše, čo vlastne ani nemusia robiť, nikto ich do toho nenúti, a ved’ veľmi veľa ľudí netriedi odpad, takže to nemusia robiť ani oni.

Pravidlá  triedenia by mali byť známe každému i keď, bohužiaľ, nie sú. 

Tento problém sa dá vyriešiť a riešení je hneď viac:

  • Kontajnery by sa mali výraznejšie označiť, pretože nálepky, ktoré na nich sú, je slabo vidieť z diaľky, čo ľudí automaticky ťahá k čiernemu kontajneru (kombinovaný odpad) na ktorý sú takpovediac zvyknutí.

  • Ľudia by si mohli vyrobiť tzv. DIY (Do It Yourself) = ,,urob si sám” výrobky z ešte využiteľného materiálu. Načo predsa vyhadzovať niečo, čo nám môže ešte dobre poslúžiť?

  • Vyrobiť si kôš na triedenie odpadkov do vlastnej domácnosti tiež nie je zlý nápad. Veľa ľudí nechce míňať peniaze za vyšperkované triediace koše, ktoré koniec koncov sami neprospievajú životnému prostrediu kvôli materiálu, z ktorého sú vyrobené.

 


Meno autora/autorov

Emma Martišová, Michaela Remšíková

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: