Recyklácia plastov

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 05.05.2015

 Málo kto si uvedomuje, ako je recyklácia plastov dôležitá, z čoho sa plasty skladajú a ako vplývajú produkty spaľovania plastov na životné prostredie a organizmus živočíchov a ľudí.

Plasty sú polymérne organické látky. Výhodami sú, že majú veľké využitie v priemysle a v modernej spoločnosti, nízke náklady na výrobu a tiež chemickú inertnosť. Ale „vďaka“ ich polymérnej štruktúre sú biologicky neodbúrateľné a nemôžu byť rozložené na menšie molekuly, pretože v prírode sa nevyskytujú baktérie, ktoré by ich rozložili. Ak sa plasty neoddeľujú od ostatného odpadu a hádžu sa spolu s ostatným odpadom do kontajnerov s komunálnym odpadom, znečisťuje sa tým životné prostredie. Komunálny odpad sa hádže do veľkých jám, ktoré sa prikryjú vrstvou pôdy alebo idú do spaľovne, kde sa pália.

Na našej škole sa plasty recyklujú a malý kontajner je na prízemí, no problém je ten, že žiakom je pohodlnejšie vyhodiť plast aj s ostatným odpadom v triede do obyčajného koša. Preto som sa v našej škole pýtal žiakov a profesorov, či by triedili odpad, ak by na to boli v triede nádoby. Takmer všetci z opýtaných s týmto návrhom súhlasili. „Áno, túto zmenu by sme uvítali a radi by sme tak prispeli aspoň v malej miere k lepšiemu životnému prostrediu, v ktorom žijeme. – odpovedala jedna z opýtaných profesoriek. Na ďalšiu otázku, či separujú plasty mimo školy odpovedala polovica opýtaných kladne, pretože im záleží na prostredí v ktorom žijú a takmer druhá polovica by rada recyklovala ale nemajú na to kontajner. Túto otázku som sa pýtal aj ľudí nad 18 rokov v mojom okolí dúfajúc, že budú reakcie podobné. A predsa, väčšina ľudí plasty recykluje. „Mohli by sa obyčajné odpadové koše na sídliskách nahradiť košmi s oddeleným odpadom, napríklad takými, ako sú v Piešťanoch.“ – odpovedal okoloidúci pán. Preto som sa porozprával s pani riaditeľkou, či by sme do tried mohli dať nádoby určené na plasty a s mojím nápadom súhlasila.

V najbližších dňoch plánujem s pomocou pani profesoriek zapojených do programu Litter less svoj nápad zrealizovať a umiestniť nádoby do jednotlivých tried a až v nasledujúcich týždňoch sa ukáže, koľko odpadu sa vyseparuje a ako sa žiaci k tejto zmene postavili. Pevne verím, že sa tým zvýši počet vyseparovaného odpadu na našej škole o niekoľko percent a dúfam, že sa iné školy týmto nápadom inšpirujú.

Autor: Marcel Bednár, Slovakia, GMRŠ, Nové Mesto nad Váhom
Publikované na www.litterless.webnode.sk a v mesiaci apríl bude publikované v školskom časopise.

Priložené obrázky
Recyklácia plastov
Recyklácia plastov