Triedené či netriedené

Čitajte tiež

Prečo je na slovenských uliciach ťažké nájsť odpadkové koše, do ktorých môžete vyhodiť vytriedený odpad? Mestá a obce na Slovensku sa nehrnú do triedenia a následnej recyklácie odpadu z pouličných odpadkových košov. Majú totiž často zviazané ruky. Vytriedený odpad veľakrát nikto nechce a musia ho dokonca za drahé peniaze predávať firmám, ktoré si poň prídu a spracujú ho ďalej.

Mestá a obce tak nie sú motivované, aby zakúpili triediace koše, kúpili triediacu linku či vyškolili personál. Pritom, odpad môže byť veľmi cenný a keby sme ho vedeli správne spracovať, tak z neho dokážeme vyrobiť nielen teplo, ale aj množstvo iných vecí. Dokedy teda budeme odhadzovať bežný odpad na ulici do komunálneho odpadu, ktorý skončí na skládkach? 

Meno autora/autorov

Jakub Benčo a Peter Vavrinec

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 7. Dostupná a čistá energia
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Komunálny odpad na Slovensku zväčša končí na skládkach odpadu, kde sa zahrnie zeminou. Poškodzujeme si takto nielen pôdu, ale aj vodu a ovzdušie a následne aj naše zdravie. Stačilo by, keby sa odpad aj z pouličných odpadkových košov lepšie triedil a recykloval, a kopy smetia na skládkach by sa zmenšili a mali by sme na tejto pevnine viac miesta. Z recyklovaných častí odpadu dokážeme vyrobiť nové, inovatívne produkty, alebo ho vieme premeniť ne teplo. Nejde síce o úplne čistú energiu, ale je to krok k lepšiemu. Tým, že by sme zaviedli do miest a obcí koše na triedený odpad aj na uliciach, vzdelávali a motivovali by sme ľudí k tomu, aby na planétu mysleli viac. A určite by sa žilo lepšie, zdravšie.