Hora plastov - zberný dvor v Novej Bani

Čitajte tiež

Žiaci 8.B triedy Základnej školy Jána Zemana v Novej Bani sa rozhodli  riešiť horu plastového odpadu v areáli zberného dvora. Stretli sa s primátorom mesta aj riaditeľom technických služieb a hľadali riešenie problému.  Fotografie a informácie o zistenom stave šírili na sociálnych sieťach.  Reportáž spracovali s cieľom zvýšiť efektívnosť triedenia tak, aby sa vedelo vytriediť a spracovať čo najviac komodít. 

 

 

Meno autora/autorov

Michaela Štoselová, Patrícia Tužinská, Veronika Kyseľová, Samuel Šadlák

Veková skupina

11-14

Škola

Základná Škola Jána Zemana v Novej Bani

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Čím viac ľudia triedia odpad, tým menej platia a viac chránia životné prostredie.