Triedenie zeleného odpadu v Spišskej Novej Vsi

Čitajte tiež

Bio odpad, ktorý vyprodukujú domácnosti, sa donedávna umiestňoval na skládky komunálneho odpadu, ktoré začali naberať nekontrolovateľné rozmery. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k zmene nakladaniu s týmto druhom odpadu.

Meno autora/autorov

Adriána Henčeková

Veková skupina

19-24

Škola

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: