Práca, ktorá nevonia

Dotrieďovanie odpadu na zbernom dvore v Púchove.

Čitajte tiež

Dotrieďovanie odpadu na zbernom dvore v Púchove.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Mladí sa zapojili do triedenia odpadu. Chceli si na vlastnej koži vyskúšať, ako sa cítia pracovníci triediacej linky. Množtvo rôzneho odpadu v nádobách na separovaný zber ich šokoval. Zápach z hnijúcich vyhodených potravín po čase prestali vnímať. Oni sa však stali vnímavejšími k svojmu okoliu.

Meno autora/autorov

Petra Vraníková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Kým si nevyskúšali dotrieďovanie, mysleli si, že téma ODPAD je veľmi prehnaná. Po 4 hodinách práce s odpadom sa začali pýtať, prečo ho je toľko, a čo by sme mohli spraviť, aby ho ubudlo.