Čo ďalej s odpadom?

Čitajte tiež

Zberný dvor.

Meno autora/autorov

Tomáš Mikoláš

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča