Spoločnými silami pomôcť dune

Dobrovoľníci odstraňujú invázne rastliny v prírodnej rezervácii Sládkovičovská duna

Čitajte tiež

Dobrovoľníci odstraňujú invázne rastliny v prírodnej rezervácii Sládkovičovská duna

Reportážny kontext/riešenie problému:

Prírodná rezervácia Sládkovičovská duna, v ktorej platí štvrý stupeň ochrany, je v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy. Dobrovoľníci z OZ Ponvágli v spolupráci so ŠOP SR invazívne rastliny nielen monitorujú, ale sa aj snažia odstrániť pravidelnými brigádami.  Za účelom likvidácie náletových kríkov (kustovnica cudzia a iné) sa dňa 12.3.2022 takejto brigády zúčastnili aj niektorí žiaci a rodičia zo ZŠ K. Kuffnera v Sládkovičove.

Meno autora/autorov

Oliver Brunner

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Duny a pieskové presypy sú ohrozené. Pieskomilné rastliny, ktoré sú pôvodné, sú vytláčané invazívnymi rastlinami. Z dôvodu zachovania biodiverzity sa o tieto biotopy treba starať.