Kosa, čo dáva život

Miznutie mnohých ohrozených a vzácnych druhov hmyzu i rastlín z lúčnych biotopov je realitou aj na Slovensku. Mechanizované kosenie rotačným pohybom strojov vytrháva  plytkokoreniace rastliny zo zeme a na hmyz pôsobí ako mixér. Najlepším riešením je ručné kosenie kosou. Príkladom sú rezervácie Nebrová a Krivoklátske lúky v CHKO Biele Karpaty. 
Pohľad na typickú mozaikovú krajinu v okolí prírodnej pamiatky Babiná. Biodiverzita lúk sa udržuje šetrným kosením.
Prírodná rezervácia Nebrová, kde dobrovoľníci z ochranárskych združení a pracovníci Správy CHKO Biele Karpaty kosia lúky kosou alebo lištovými kosačkami.
Pokosená tráva sa následne zhrabúva. Prevažne sa spracúva na seno. Na lúke ostať nesmie, rastliny by pod ňou zhnili.
Výberovým kosením sa udržiavajú rastliny nevyhnutné pre život vzácneho motýľa jasoňa červenookého a iných ohrozených druhov z tejto oblasti.
Mladí reportéri na jedno popoludnie vymenili foťáky za hrable. Vyskúšali si manažment chráneného územia a prispeli k zachovaniu lúčnej biodiverzity.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
17
Škola: 
Gymnázium Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade 4666/7
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Nekosením či strojovým kosením lúk dochádza k narušeniu lúčnej biodiverzity, čo vedie k vymiznutiu vzácnych i obyčajných druhov hmyzu či rastlín.