Nový začiatok v použitých topánkach

Zbierka obuvi v ZŠ Majcichov. Aj takto pomáhajú svojim novým spolužiačkam a spolužiakom z Ukrajiny.

Čitajte tiež

Zbierka obuvi v ZŠ Majcichov. Aj takto pomáhajú svojim novým spolužiačkam a spolužiakom z Ukrajiny.

Reportážny kontext/riešenie problému:

V škole nám pribudli noví spolužiaci z Ukrajiny. So svojimi rodinami utiekli pred vojenským konfliktom z rodnej krajiny.  Naša škola sa rozhodla zorganizovať pre nich materiálnu pomoc vyhlásením zbierky. Pomocnú ruku novým žiakom poskytla aj naša škola. Vyhlásila zbierku oblečenia, školských pomôcok..., ale aj obuvi .

Meno autora/autorov

Lucia Klučárová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine
  • 16. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Aktuálny vojnový konflikt prinútil mnohých ľudí opustiť svoj domov a hľadať bezpečie niekde inde. Do Základnej školy Jána Palárika Majcichov pribudlo 11 žiakov z Ukrajiny. Škola sa rozhodla usporiadať zbierku vecí pre nových spolužiakov.