Aká je cesta bioodpadu?

Čitajte tiež

Od 1.1.2021 platí na Slovensku novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorá ukladá samosprávam povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Vzhľadom na to, že množstvo samospráv sa nezačalo  pripravovať včas, MŽP dalo mestám a obciam ešte pol roka (do konca júna 2021) na pripravenie celého systému.Od júna sa v mestách a obciach triedi bioodpad.

Mnohé samosprávy dali malé plastové koše do domácností a veľké pred bytovky na sídliskách. Aká je vlastne cesta bioodpadu? O triedení bioodpadu sa rozprávame na mnohých hodinách, ale nie každému je to jasné. V mnohých rodinách sa bioodpad stále netriedi. Preto sme sa porozprávali s pani Mgr. Janou Beniakovou a natočili video o tom, ako bioodpad správne vyhodiť, kam následne putuje, čo sa s ním deje a čo sa z neho môže vyrobiť. 
Poďte sa teda s nami pozrieť, aká je cesta bioodpadu v Dubnici nad Váhom.   

 

 

Meno autora/autorov

Zoja Masárová, Karin Buranská, Jana Jankechová, Vivian Profantová

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Ak budeme bioodpad triediť, neskončí na skládke a tým pádom budú skládky menšie. Menej skládok znamená menej odpadu, viac zelene a krajšieho prostredia v mestách, obciach. Bioodpad putuje do spaľovní, kde sa z neho vyrába elektrina. Nemusí sa teda vyrábať inými spôsobmi, ktoré škodia prírode. Kvalita nášho zdravia a života bude oveľa vyššia.