Kupujeme viac ovocia či obalov?

Skoro každý druh zeleniny a ovocia má v supermarketoch svoju balenú verziu. Niekedy dokonca inú ako plastovú variantu nenájdeme.

Čitajte tiež

Skoro každý druh zeleniny a ovocia má v supermarketoch svoju balenú verziu. Niekedy dokonca inú ako plastovú variantu nenájdeme.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Z celkového počtu vyrobených plastov tvoria až 40 percent jednorazové obaly, ktoré sa použijú na balenie potravín. V Európskej únii sa do plastových obalov balí enormných 37 percent potravín. Väčšina obalov sa použije iba raz. Časť z nich skončí na skládkach, kde sa spália, mnohé však priamo znečisťujú životné prostredie. Viac než polovicu plastového odpadu, ktorý sa nachádza na plážach, tvoria práve výrobky na jednorazové použitie, čo sú aj obaly na potraviny. Ak spotrebitelia prestanú kupovať balené výrobky, dajú tým jasný signál výrobcom, aby množstvo balených výrobkov zredukovali, alebo ich úplne z trhu úplne odstránili. Máme to vo vlastných rukách.

 

Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová, Chiara Kamila Repaská

Veková skupina

15-18

Škola

bilingválna sekcia Spojenej školy Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 14. Život pod vodou
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Obaly na ovocie a zeleninu sú yrábané predovšetkým z jednorazových obalov, ktoré sú často zbytočné, nerecyklovateľné a sú veľkou súčasťou znečistenia oceánov a pláží plastom. Do plastových častí sa zachytávajú podmorské živočćh a požierajú ich ryby, ktoré sú neskor lovené a dodávané až na naše taniere.