Spokojnosť máme v rukách

Robíme veľké nákupy, míňame peniaze, nosíme veľa (nepotrebných?) vecí domov. Vtedy sme spokojní a šťastní?

Čitajte tiež

Robíme veľké nákupy, míňame peniaze, nosíme veľa (nepotrebných?) vecí domov. Vtedy sme spokojní a šťastní?

Reportážny kontext/riešenie problému:

Dobrovoľná skromnosť by sa mala udomácnoť v našich srdciach. Nakupovať nevyhnutné. Iba to, čo potrebujem. Nie čo chcem. Čo teraz chceme, neskôr sa stane odpadom. 

Meno autora/autorov

Barbora Svitková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 1. Žiadna chudoba
  • 2. Žiadny hlad
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Nekupujme len pre seba. Podeľme sa s ostatnými. A to tak, že kupime iba to, čo potrebujeme. Zostane tak dostatok pre všetkých.