Kde je ich miesto?

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Bratislava, zastávka MHD. Podobne to vyzerá aj pri ostatných zastávkach MHD v Bratislave. Kvôli zákazu fajčiť v priestore zastávky fajčiari chodia za zastávku a tam po dofajčení odhodia ohorok na zem. Tým výrazne znečisťujú životné prostredie. Pritom by stačilo označiť, kde je miesto pre fajčiarov (aj tam, kde teraz chodia) a osadiť naň koše s popolníkmi.

Meno autora/autorov

Emil Slimák

Veková skupina

11-14

Škola

CZŠ Narnia

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Ako súčasť zákona o ochrane nefajčiarov boli zastávky MHD označené zákazmi fajčenia, s upozornením na monitorovanie kamerami. Príspevok poukazuje na následok- keďže fajčiarom nebolo dané ich miesto a koše sú v "zakázanej oblasti" a bez popolníkov, fajčia za zastávkami a hádžu ohorky na zem. Ohorok s plastovým filtrom je prehliadaným jednorazovým plastom, pričom po daždi dokáže každý jeden kontaminovať až 3,7 l vody (uvoľňuje arzén a soli). Príspevok dáva návrh riešenia pre samosprávu- vyznačiť miesto pre fajčiarov a osadiť tam vhodné koše.