A ako to máte s pohármi v meste vy?
Odpad z vianočných trhov. Autor: Sofia Hrin

A ako to máte s pohármi v meste vy?

Čitajte tiež

Počas vianočných trhov sa v mnohých mestách na Slovensku produkuje veľa odpadu, ktorý tvoria hlavne plastové a papierové obaly. Vo väčšine miest  sa u nás stále pri takýchto udalostiach používajú plastové kelímky, ktoré ľudia mnohokrát hádžu do kontajnera na komunálny odpad. Tak tomu je aj v meste Nová Dubnica. Toto mesto však vianočné trhy neorganizuje, stánky na námestí iba prenajíma. Prenajímatelia stánkov sa rozhodli počas posledných vianočných trhov používať na teplé nápoje pevné papierové kelímky. Tieto poháriky sa však neukazujú ako najlepšou ekologickou variantou.

Problém nastáva už pri vyhadzovaní týchto kelímkov, nakoľko sa na námestí nenachádzajú žiadne koše na triedený odpad. Kelímky by pritom mohli návštevníci vianočných trhov triediť, a tak by ich používanie bolo aspoň trochu ekologickejšie. V košoch sa navyše miešajú papierové poháre, drevené paličky a ovocie z punču. „Nám sa potom také lepkavé poháre ťažko triedia, lebo keď to ide cez triediacu linku, je to splesnené,“ vyjadrila sa Katarína Bašná z Odboru životného prostredia mesta Nová Dubnica.

Problémy s veľkým počtom odhodených kelímkov nie sú v Novej Dubnici len počas vianočných trhov, ale aj pri iných kultúrnych podujatiach, či počas prevádzky letného kúpaliska. Občania síce môžu používať na každom stojisku kontajnerov aj kompostéry. Ale do kompostérov sa tieto papierové kelímky odhadzovať nemôžu napriek tomu, že sú z papiera. Dôvodom je, že téglik je povoskovaný alebo má špeciálu povrchovú úpravu.

„Jednorázové papierové poháre sú zvyčajne potiahnuté z vnútornej strany plastovou fóliou, ktorá bráni pretečeniu pohára. Tým sa stávajú nerecyklovateľnými, pretože ani pri najlepšej vôli spotrebiteľ nedokáže oddeliť plastovú časť od papierového tela a vytriediť materiály osobitne. Pri kompostovaní by sme vedeli skompostovať papierovú časť, plastová by bola zdrojom mikroplastov a nanoplastov. Tie by kontaminovali pôdu, vodu, vzduch a dostali sa do plodín, ktoré by kompostom boli prihnojené,“ hovorí odborníčka na odpady Martina Gaisová.

Mesto Nová Dubnica sa navyše rozhodlo, že v roku 2024 kúpi aeróbny fermentor. Ide o technológiu, ktorá premieňa bioodpad na kompost, a to za krátky čas a pri nízkej spotrebe energie. ,,Vyskúšame kompostovateľné tégliky kompostovať aj my sami, keď to napríklad  pomiešame so záhradným odpadom. Vyskúšame teda, že či to aj my po technologickej stránke vieme spracovať sami,“ predstavila nám aeróbny fermentor pani Katarína Bašná.

Aeróbny fermentor by si vedel poradiť aj s veľkým množstvom odpadu z kultúrnych akcií mesta alebo z kúpaliska, kde sa vyhadzuje najviac pohárikov. Mladí reportéri z Novej Dubnice sa snažili zistiť, aký druh téglikov by vedel aeróbny fermentor spracovať. K tomuto sa vyjadrila znovu odborníčka na odpad Martina Gaislová: ,,Ak by boli poháre naozaj kompostovateľné, tak by mali kompostovateľnú nielen tú "papierovú" časť, ale aj vnútorný povlak, zabraňujúci pretečeniu, by bol z kompostovateľného materiálu. Napríklad z kukurice, sóje, bambusu, cukrovej trstiny, trávy, alebo celulózy, a preto sa môže rozložiť na prírodné organické materiály.“

Takýto kompostovateľný druh pohárov má označenie EN 13432 a cena za jedno balenie je zhruba 60€, pričom pohárov je v balení zvyčajne 1 000 kusov. Poháre, ktoré predajcovia na námestí počas vianočných trhov používajú teraz, sú pri rovnakom počte približne o 30€ lacnejšie. Takže zakúpenie kompostovateľných pohárov by bolo drahšie a mesto Nová Dubnica a prenajímatelia stánkov by museli na toto riešenie doplácať. Podľa odborníkov by bolo najvhodnejším riešením zaviesť vratné obaly, podobne ako to urobilo počas vianočných trhov aj neďaleké mesto Trenčín. Ide však o pomerne veľkú investíciu, nakoľko mesto musí nakúpiť nielen špeciálne vratné poháre, ale problémom je najmä ich umývanie.

Systém vratných pohárov zaviedli minulý rok aj v meste Svidník, ktoré má približne rovnaký počet obyvateľov ako mesto Nová Dubnica. Pýtali sme sa riaditeľa Technických služieb mesta Svidník pána Lukáša Dubca, ako tento systém vratných pohárov funguje a koľko takáto investícia mesto stála: „Sú na trhu aj opätovne použiteľné poháre za 1,5 eur no a sú aj za 12 eur. Naša vnútorná potreba bola prísť s pohármi, ktoré do veľkej miery pripomínajú sklo. Aj ich cena bola dosť vysoká, teda jeden pohár s potlačou stál okolo 10 eur. Mesto zakúpilo 1000 pohárov, umývačku sa nám žiaľ kúpiť nepodarilo, už nám neostali v rozpočte peniaze." Mesto Svidník si však nakoniec poradilo aj s problémom umývania pohárov. Oslovilo miestneho gastropodnikateľa, ktorý umývačku vlastní a poháre pre mesto umýva bezplatne.

Mesto Svidník použilo vratné poháre už pri niekoľkých akciách a postupne sa učia, ako tento systém využívať správne. Problémom podľa Lukáša Dubca bolo napríklad, keď nechali kupujúcich vybrať si medzi klasickým jednorázovým pohárom a vratným pohárom. Ľudia si nakoniec aj tak vyberali klasické plastové obaly, ktoré zahadzovali do koša. A ďalším problémom bolo, keď mesto zistilo, že ľudia preferujú pri výbere väčšie poháre. „My sme vybrali poháre s objemom 0,3 litra. No predajcovia sa sťažujú, že mali byť 0,5 litrové, pretože hlavne v lete sa predáva pivo a kofola“, dodáva Lukáš Dubec.

Napriek počiatočným nezdarom však mesto Svidník eviduje menšie množstvo plastového odpadu z týchto podujatí. ,,Urobili sme jedno meranie na väčšej akcii a množstvo jednorázového plastu sa znížilo o nejakých 17%. Ako som spomenul, číslo by bolo vyššie, ak by nemali návštevníci na výber“, ozrejmil Lukáš Dubec.

Finančná návratnosť systému vratných pohárov sa dá v takomto malom meste očakávať na niekoľko rokov. Mesto Nová Dubnica by sa tak mohlo inšpirovať východoslovenským Svidníkom a neskôr zakúpiť túto technológiu alebo by mohlo prinútiť prenajímateľov stánkov, aby vratné poháre využívali. Pre mesto by však bolo ideálne, keby do systému investovalo samostatne a poháre by tak mohlo využívať aj na miestnom kúpalisku počas letnej sezóny. Veľké počiatočné investície sa dajú zmierniť podobne ako to urobilo aj mesto Svidník pri umývaní pohárov. „Viem si predstaviť, že na letnom kúpalisku by sme takéto vratné poháre v budúcnosti určite mohli používať,“ konštatoval zástupca primátora mesta Nová Dubnica Pavol Pažítka.


Meno autora/autorov

Sofia Hrin, Michaela Mrišová

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná spojená škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Aj papierové poháre na horúce nápoje sú vyrobené tak, že majú na sebe plastový obal. Rozložia sa síce rýchlejšie ako plastový téglik, ale nie je možné ich kompostovať. Niektoré mestá začali používať vratné poháre, ktoré si však vyžadujú vysokú vstupnú investíciu. Je dôležité, aby spotrebitelia chápali výzvy spojené s jednorazovými obalmi a požadovali od samospráv zavedenie vratných pohárov,