Perá naše každodenné
Ozaj máme iba túto možnosť? (Autor: Eliáš Kajan)

Perá naše každodenné

Čitajte tiež

Problematika recyklovania a prebytočného odpadu má v dnešnej dobe stále značný vplyv  na životné prostredie. Niektoré problémy sa dajú ovplyvniť každodennými činnosťami, no iné menej. Ovplyvniteľným problémom je aj množstvo vyhodených pier, ktoré sa dá zredukovať - čiže nevyhadzovať, ale znova ich používať.

Perá, ktoré zbytočne putujú do odpadkových košov, sú záťažou pre životné prostredie. Tento problém je častokrát  spôsobený ľudskou pohodlnosťou a je veľmi zanedbávaný. Dôvodom môže byť rôznorodosť pier či túh a ich nezhodné rozmery, čo sťažuje ľahkú výmenu tuhy či náhradu pokazeného dielika. Preto je častokrát jednoduchšie kúpiť si rovno nové pero.

Separovanie pier je vskutku zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Pero sa môže totiťž skladať z rôznych materiálov. Závisí to od typu samotného pera a nedá sa jednoznačne vytriediť do jedného kontajnera. Katarína Kretter z OZV-ENVIPAK: „Na Slovensku perá môžeme recyklovať jedine tak, že ich úplne rozoberieme a kovové časti dáme do kovu, plastové do plastu. Tuhy dávame do komunálneho odpadu, pretože tie sa na Slovensku nezbierajú osobitne.”

Zberateľ pier Gabriel Bekkő z Dlhej nad Váhom napríklad vyzbieral za posledných tridsať rokov okolo 7 000 pier. Potom teda dáva zmysel tvrdenie, že  človek sa stretne s približne 200 perami ročne, čo je ekvivalent pre asi 2 kg plastu ročne. Pre porovnanie, škola ktorá má okolo 400 žiakov, vyprodukuje v prepočte vyše jednu tonu plastu ročne. To je ohromná nálož pre životné prostredie, hoci sa perá zdajú ako malá položka.

Na Základnej škole Karola Kuffnera v Sládkovičove prišli Mladí reportéri s kampaňou, ktorá nesie názov - Zober tuhu, nie pero! Zamerali sa na to, aby všetci žiaci základnej školy produkovali menej odpadu tohto druhu. Princíp je jednoduchý: Vypísalo sa ti pero? Nevyhoď ho! Môžeš si predsa vymeniť tuhu. Žiaci na túto kampaň veľmi kladne zareagovali. Tuhy si chodili vymieňať dokonca aj samotní učitelia.

Žiaci sa snažili zohnať aj farebné tuhy, keď sa to však ani po viacerých pokusoch nepodarilo, pani Klaudia Sárkányová Orásová, majiteľka papiernictva Astas v Galante, to objasnila: „Červené tuhy v predajni ani nedržíme, lebo dopyt bol taký malý, že kým si prišiel niekto tuhu kúpiť, všetky na predajni vyschli. O tuhy do pier je naozaj veľmi malý záujem.”

Riešením pre množstvo vyhodených pier by mohlo byť vymieňať tuhu a nie celé pero a aspoň takto šetriť životné prostredie. Ľudia, ktorí pravidelne píšu perom, či už v škole alebo v práci, môžu uvažovať aj o kúpe drahšieho pera, ktoré dlho vydrží a dajú sa mu vymieňať tuhy či dopĺňať bombičky. Nekupovať si neustále nové perá a staré vyhadzovať. Aj takto sa dá pomáhať životnému prostrediu a minimalizovať tvorbu zbytočného odpadu.


Meno autora/autorov

Eliáš Kajan, Matúš Kopas

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Pero je síce malé, ale každý máme pier doma, v škole či v práci desiatky. A tieto perá sa pri vypísaní stávajú odpadom. Ak budeme zodpovedne nakupovať, či príjímať reklamné perá s rozumom - tuhy do nich vymieňať a nie hneď zahadzovať - prispejeme svojou zodpovednou spotrebou k minimalizácii odpadu a teda aj k ochrane klímy.