Aký dopad má elektroodpad

Aký dopad má elektroodpad? Autor: Lujza Mezeiová
O odpade v odpade. Autor: Nina Adamcová
Dilema. Autor: Ľubica Hildebrandová

Čitajte tiež

Celosvetovo ľudia vyprodukujú 50 miliónov ton elektroodpadu ročne. Až osemdesiat percent tohto odpadu končí na skládkach alebo je nevhodne zlikvidovaných. Ročne sa z neho recykluje iba dvadsať percent.

Množstvo vyhodených elektrických a elektronických výrobkov sa stále zvyšuje. Ľudia vymieňajú elektrospotrebiče napr. chladničky, rýchlovarné kanvice, mikrovlnné rúry, mixéry a elektroniku napr. mobilné telefóny, počítače, televízory častejšie ako v minulosti.

Slovensko v roku 2016 vyzbieralo viac ako 5,7 milióna kilogramov elektroodpadu, čo je 12,3 kilogramu na obyvateľa.

Mladí reportéri pre životné prostredie zisťovali, aké množstvo elektorodpadu bolo odovzdaného na recykláciu za posledných päť rokov v obci Vlčkovce. Podľa údajov Obecného úradu obyvatelia obce odovzdali na recykláciu 7,98 ton, t. j. 1,2 kilogramu na obyvateľa.

Ako funguje zber elektroodpadu vo Vlčkovciach

„Obec má podpísanú zmluvu na vývoz elektroodpadu akreditovanou spoločnosťou s oprávnením na tento druh separovaného zberu, ENVIROPOL SK, s.r.o. Bratislava, prevádzka Trnava“, informovala Zdena Štefunková, referentka pre odpadové hospodárstvo obce Vlčkovce. V minulosti obec zabezpečovala zber tohto druhu komunálneho odpadu podľa zákona dvakrát ročne. Občania tento odpad po vyhlásení v miestnom rozhlase vyložili pred svoje domy. Pracovníci Enviropolu ho zozbierali. Od decembra 2018 slúži občanom Vlčkoviec areál na dočasné uloženie vybraných vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, t. j. aj elektroodpadu,“ konštatoval Ivan Dobrovodský, starosta obce. „Deti z Vlčkoviec, ktoré navštevujú Základnú školu Jána Palárika Majcichov, môžu drobný elektroodpad vložiť do kontajnerov v škole. Základná škola má podpísané zmluvy so spoločnosťami SEWA, a.s. v rámci projektu ElektroOdpad – Dopad a ASEKOL SK s.r.o. v projekte Recyklohry,“ doplnila Ľubica Hildebrandová, koordinátorka projektov.

Cesta elektroodpadu

„Elektroodpad po vyzdvihnutí v obci je prevezený do našej prevádzky v Trnave, kde sa roztriedi podľa kategórií a rozváži. Taktiež sa pripraví na prevoz do ďalšieho zariadenia na recykláciu resp. na dôkladnejšie triedenie. Každý typ elektroodpadu napr. chladničky, pračky, televízory, tlačiarne a pod. má technologicky odlišné spracovanie. Všetky typy sa spracúvajú za účelom materiálového zhodnotenia. Surovina, ktorá sa takýmto spracovaním získa, sa vracia znova do obehu. Sú to najmä plasty rôzneho druhu, meď, hliník, železo a pod.,“ povedal Jaroslav Feješ, obchodný manažér ENVIROPOL SK s.r.o.

Prečo je triedenie dôležité

„Zmyslom triedenia odpadov je ochrana životného prostredia a zdravia ľudí. Keď sa nefunkčné elektrospotrebiče a elektronické zariadenia odnesú do separovaného zberu šetria sa prírodné zdroje napr. ropa pri výrobe plastov a kovy, ktoré sa nemusia ťažiť. Elektroodpad nekončí na skládkach komunálneho odpadu alebo voľne pohodený v prírode, kde pôsobením poveternostných vplyvov sa uvoľňujú nebezpečné látky do okolia,“ informovala Lívia Burzová, marketingová manažérka SEWA, a.s.

Názory obyvateľov a návrhy na riešenie

Mladí reportéri pre životné prostredie sa opýtali starých rodičov: Čo je príčinou narastajúceho množstva elektroodpadu?

„V minulosti elektrospotrebiče vydržali dlhšie. Veci by sa mali vyrábať tak, aby namiesto kupovania nových sa dali pokazené opraviť,“ povedala Anna 61. „Najviac namáhané časti elektrospotrebičov sú vyrobené z plastu. Ten sa rýchlo opotrebuje. Náhradné diely sa nedajú kúpiť. Preto musíme kúpiť nový výrobok,“ doplnil Jozef, 63.

„Niektoré elektrospotrebiče a elektronika neboli v našich obchodoch. Takže takéhoto odpadu bolo málo. Na trhu je stále viac nových výrobkov. Spotrebitelia sa zbavujú ešte funkčných elektrospotrebičov a elektroniky. Chcú mať modernejšie typy,“ konštatoval Vladimír, 68. „Veci, ktoré sú stále funkčné, ale pre nás už staré, môžeme darovať tým, ktorí to potrebujú,“ podotkla Ľubica, 66.

Objem elektroodpadu je z roka na rok stále vyšší. Tento problém si vyžaduje nielen našu pozornosť, ale aj efektívne riešenie. Spotrebitelia svojim zodpovedným prístupom môžu ovplyvniť jeho množstvo. Pred kúpou ďalšieho zariadenia by sme sa mali zamyslieť, či ho naozaj potrebujeme.

 


Meno autora/autorov

Nina Adamcová, Lujza Mezeiová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

SDG11, SDG12: Uloženie elektroodpadu na zbernom dvore vo Vlčkovciach pomáha obyvateľom obce zodpovedne sa zbaviť starých a nepotrebných elektrických a elektronických výrobkov. Správne odseparovaný elektroodpad zníži negatívny vplyv na životné prostredie. Eletroodpad je bohatým zdrojom surovín, ktoré sa recykláciou dostanú späť do obehu. Tým sa šetria prírodné zdroje. V elektrických a elektronických výrobkoch sú rôzne ťažké kovy a nebezpečné chemikálie, ktoré znečisťujú pôdu, vodu a ovzdušie.