Dobrú chuť k obedu... alebo k obalu?

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

(kampaňová fotografia) Všimli ste si niekedy, v koľkých obaloch sú zabalené niektoré potraviny? Každý kúsok v novom obale a tie spolu v dvoch i troch vreckách. Niekedy si zo supermarketu prinesieme domov viac obalov ako potravín. Snažme sa pri nákupe dať prednosť nebaleným tovarom alebo vratným obalom. 

Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovova

Veková skupina

15-18

Škola

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Štúdia mimovládnych organizácií Priatelia Zeme Európa a Zero Waste Europe uverejnená 10. apríla 2018 uvádza, že až 37 percent potravín predávaných v Európskej únii sa balí do plastových obalov. Zistenia štúdie ďalej ukázali, že medzi rokmi 2004 a 2014 sa množstvo vyprodukovaných plastových obalov zvýšilo o 40 až 50 percent (30 kg na Európana ročne). Väčšina obalov je však jednorazová, alebo nerecyklovateľná. Ak spotrebitelia nebudú takéto výrobky kupovať, dajú jasný signál výrobcom, aby prešli na vhodnejší, napr. kompostovateľný obal.