Keď obed chutí

Jedáleň Základnej školy Jána Palárika v Majichove - vždy v pondelok sa podáva vegetariánsky obed.

Keď obed chutí. Foto: Adam Gašpierik

Čitajte tiež

Jedáleň Základnej školy Jána Palárika v Majichove - vždy v pondelok sa podáva vegetariánsky obed.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Každý pondelok majú v školskej jedálni vegetariánsky obed. Pani kuchárky varia výborné jedlá. Aj bez mäsa je obed výborný. Jedlo je vždy kvalitné. Všimol som si, že niektorí spolužiaci vymenili sladký džús za vodu z vodovodu.

Meno autora/autorov

Adam Gašpierik

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

V našej škole zaradili do jedálneho lístka vegánske obedy. Takýmito obedmi je možné chrániť ovzdušie. Vegetariánsky obed, ktorý pripravia naše pani kuchárky nielen že chuti, ale aj nezaťažuje náš organizmus.