Čierne vs. zelené vrecká

Čitajte tiež

Použiť na zber psieho výkalu klasické plastové vrecko alebo zelené, ktorý sa rýchlejšie v prírode rozkladá, ale je drahšie? Aj takýto problém riešia psíčkari, ktorí sa snažia byť ekologickí a zodpovední voči životnému prostrediu. Mesto toto rozhodovanie často ovplyvní tým, že bezplatne dodáva psie nekompostovateľné vrecká do odpadových nádob, ktoré sú určené na psie výkaly. Tak je to aj v prípade mesta Nová Dubnica. Je možné však kompetentných presvedčiť, aby mesto kupovalo kompostovateľné vrecká? 

Meno autora/autorov

Natália Florianová

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná spojená škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Aj maličkosti ako plastové nekompostovateľné vrecká na psie výkaly môžu zlepšiť naše životné prostredie. Denne sa ich len na Slovensku minú tisíce a ľudia si zvykli, že ich dostávajú zadarmo. A preto sa rýchlo míňajú. Napriek tomu, aby sa výkal rozložil na skládke rýchlejšie v kompostovateľnom vrecúšku, používajú sa na tento účel viac plasty. A tie sa postupne dostávajú do pôdy a do vody.