Biodiverzitu chránia pílením stromov

Nepôvodné balkánske druhy drevín - borovica čierna a jaseň mannový, vysádzané v minulom storočí v Tematíne, zarastaním neúrodných lesných pozemky nepriaznivo ovplyvňujú vzácny a chránený biotop špecifický pre toto územie. V súčasnosti je ťažiskom starostlivosti o Územie európskeho významu v rámci projektov realizovaných organizáciou Bratislavské regionálne ochranárske združenie potláčanie a likvidácia týchto nevhodne vysadených druhov.
Na neúrodných lesných pozemkoch sa vyskytuje vzácny biotop, ktorý potrebujú pre život dostatok otvorených plôch.
Z chránených druhov hmyzu sa tu vyskytuje napríklad fúzač alpský, okolo 2000 druhov motýľov, a z rastlín napríklad poniklec veľkokvetý.
Keďže ide o strmé svahy, pílenie je veľmi zdĺhavé, náročné a prebieha iba v malej skupinke 2 – 4 ľudí.
Zo spílených častí stromov sa môžu vytvoriť "hmyzie hotely", ktoré poslúžia ako úkryt, miesto na kladenie vajíčok a vývoj lariev.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
18
Škola: 
Gymnázium Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade 4666/7
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Nepôvodné druhy drevín vysadené v minulom storočí v Tematínskych vrchov nepriaznivo ovplyvňujú vzácny a chránený biotop špecifický pre toto územie. Odstráňovanie týchto drevín napomáha k ochrane biodiverzity.