Vodné plochy v krajine proti dlhotrvajúcemu suchu

Oblasť Českobudejovicka v Južných Čechách je známa svojimi ryblníkmi, ktoré môžu byť príkladom zadržiavania vody v krajine, spojeným s lokálnym poľnohospodárstvom.

Rybnikárstvo má v Južných Čechách dlhoročnú tradíciu. Vodné plochy zadržiavajú vodu v krajine a miestnym slúžia na podporu rozvoju vidieka a pracovných ponúk.
Pri rybníkoch ss prirodzene vyskytujú rôzne druhy skokanov, čajky a i kormorány. Vplyv bohatej biodiverzity má plyv na stabilitu prostredia a jeho menšiu náchylnosť na zničenie.
Typická flóra môže byť využitá ako indikátor podmienok okolia. Napríklad žaburinka, ktorá svedčí o vysokom podiele živín. Problémom sa pre krajinu stávajú sinice, ktoré kvôli splachu fosforečných hnojív z polí pokrývajú obrovské plochy rybníkov. V dôsledku toho ubúda rýb, pretože majú vo vode nedostatok kyslíka.
Aj keď ráz krajiny ponúka množstvo príležitostí na realizáciu pre človeka, stále je dôležité oblasť chrániť a pristupovať k nej s rešpektom, aby dokázala stabilizovať miestnu mikroklímu a udržiavala prirodzené teploty a závlahu. Tie v konečnom dôsledku prispievajú aj k zdravšiemu životu miestnych obyvateľov.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
20
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Zadržiavanie vody v krajine sa poslednými rokmi javí ako vhodné riešenie pre ochranu biodiverzity a ľudského zdravia.