Včely zavítali na hrad

Čitajte tiež

Trenčiansky hrad patrí medzi najznámejšie stredoveké hrady na Slovensku či dokonca v celej strednej Európe. V minulosti bolo zvykom, že na hradoch žili v symbióze s ľuďmi aj zvieratá. Tie často ľudia využívali pre svoje potreby. Tak tomu bolo aj u včiel, pričom včelárstvo bolo plnohodnotné remeslo už v stredoveku. Ako však ľudia opúšťali hrady a začali bývať v kaštieľoch, vilách či neskôr v domoch a bytoch, opúšťali tieto hradné zrúcaniny aj včelie rodiny. Dnes sa však na hrady znovu vracia život v podobe turistov a včely teda na hrade nesmú znovu chýbať. Tak tomu je aj na slávnom Trenčianskom hrade s dobovou včelnicou.

Meno autora/autorov

Jakub Benčo

Veková skupina

15-18

Škola

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Včelnica na hrade pomáha vzdelávať verejnosť o dôležitosti včiel pre opeľovanie a zachovanie stability ekosystémov.