Nový život prekvitá, staré spôsoby však stále nezmizli

V regióne Bielych Karpát je viacero ovocných sadov, v ktorých  však niektorí občania pokračujú v starých zvykoch vypaľovania trávy, pri ktorom sa ničí množstvo rastlín a živočíchov, čím sa znižuje celková biodiverzitakrajiny. Tiež hrozí vyššie riziko požiaru.
Príroda sa prebúdza zo zimného spánku.
A tento púčik si hovorí: Aj človek sa už prebudil...
...a už zasa sa prírode odvďačil!

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Sofia Anna Šedová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
13
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

3. Keďže sa uvoľnujú škodlivé látky rôzneho druhu, môžu spôsobovať problémy pre zdravie človeka najmä v oblasti dýchania 13. Pri vypaľovaní unikajú do vzduchu rôzne plyny nepriaznivo pôsobiace na klímu. Taktiež sa znižuje podiel zelene a biodiverzita krajiny. 15. Tento problém je častý na poliach a lúkach.