Po stopách biodiverzity Bielych Karpát

Mladí reportéri pre životné prostredie na workshope skúmali biodiverzitu v okolí Valašských Klobúkov. Slobodným lesom a bielokarpatskými lúkami reportérov sprevádzal Miroslav Janík, predseda ZO ČSOP Kosenka.  

CHKO Bílé/Biele Karpaty je typická svojimi pestrými biotopmi: svetlými lesmi a vlhkými lúkami. Foto: Diana Šturdíková
Zvedaví reportéri boli vďačnými poslucháčmi Miroslava Janíka, ktorý je v tunajšej prírode ako doma a zaujímavo rozpráva o vývoji krajine v čase. Foto: Diana Šturdíková
Príbeh o strome - pamätníkovi. V minulosti bol miestom stretnutí, dnes je vďaka štedrému daru v správe ochranárov z Kosenky. Foto: Diana Šturdíková
Neoddeliteľnou súčasťou tohto lesného spoločenstva sú mravce. Foto: Diana Šturdíková
Mladí reportéri pre životné prostredie usilovne pracovali a zbierali materiál na svoje reportážne príspevky. Foto: Diana Šturdíková

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Diana Šturdíková, Adam Gašpierik
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
12
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Ochrana prírodných ekosystémov je nevyhnutná pre ochranu biodiverzity a zdravých ľudí.