Žabie taxi

V mestskom lesoparku sa snažia dostať k vodným plochám jazier žaby. Na podnet pedagóga sa skupina študentov - dobrovoľníkov rozhodla urobiť im žabie taxi a prepraviť ich bezpečne na miesto párenia. Zábrany naťahali ochranári, dobrovoľníci chodia sami so svojou výbavou - vedierkom a rukavicami. Žaby čakajúce pri zábrane  zodvihnú, prenesú až k vode a tam ich vypustia. Pomáhajú tak udržiavať unikátnosť a biodiverzitu prostredia lesoparku. 
Pani profesorka pomáha s radosťou. V lese pri zábrane zodvihne žabu a vloží do vedra.
Študentky berú žaby do rúk a pridávajú ich do svojich vedierok. Tie oťažievajú.
Keďže ide o horský terén, študenti aj žaby spolu prekonávajú prekážky a zrázy v teréne
Na druhej strane ich vypustia do vody. Zábrany ostávajú po celý čas párenia, žaby sa potom vracajú aj nazad.
Žaby sa vo vode spária, nakladú vajíčka a po čase sa vracajú nazad. Každoročne treba vysvetľovať ľuďom, aby ich nenosili opakovane nazad do jazera, keď už sa vracajú do lesa.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
18
Škola: 
SOŠPg Bullova . Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Žaby sú súčasťou ekosystému dlhé roky. Cesta a najmä autá či autobusy, ktoré tú premávajú, sú pre ne neprekonateľnou prekážkou, Ľudia ich prenášajú a pomáhajú tak udržať biodiverzitu tohto unikátneho miesta v mestskom lesoparku. Zároveň chránené prostredie mestského lesoparku  tvorí vďaka cielene ochraňovanej biodiverzite prostredie, ktoré je svojou zeleňou a rôznorodosťou dôležité pre zdravie obyvateľov hlavného mesta o to viac, že v čase epidémie bolo jedným z mála možných miest, kde sa dalo pohybovať aj pri opatreniach v prírode. Napriek preťaženiu posledné dva roky aj tento rok sa množstvá žiab snažia dostať cez cestu, čo je dobrou správou o tom, že nápor ľudí v prostredí zvládli. Skupina dobrovoľníkov- študentov sa do tejto aktivity zapojila na podnet svojej p.profesorky.