Záhrada domovom

Komunitná záhrada Dvory poskytuje ubytovanie aj drobným živočíchom.

Záhrada domov. Foto: Lukas Vyhnalík

Čitajte tiež

Komunitná záhrada Dvory poskytuje ubytovanie aj drobným živočíchom.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Komunitná záhrada prináša radosť obyvateľom bytoviek, poskytuje "pohodlý domov" rôznym druhom hmyzu, ale aj včelám samotárkam a prispieva k zmierneniu klimatickej krízy. Ako? Mnohé rastliny, ktoré sú tu vysadené, prijímajú oxid uhličitý, ten, ktorého nadmerné množstvo v atmosfére škodí životnému prostrediu. Záhrada nie je domovom len pre stovky rastlín - či už okrasných alebo určených na konzumáciu. Je domovom aj pre mnohé drobné živočíchy, ako napríklad spomínané včely. Keďže včely v záhrade vykonávajú veľmi dôležitú úlohu opeľovania rastlín, majú zabezpečené ubytovanie v centre diania, teda v strede záhrady. Bez tejto "malej" včelej pomoci by z kvetov neboli plody. Včely teda svojou prácou prispievaju k množeniu rastlín a tým svojim spôsobom aj k zmierneniu klimatickej krízy.

Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík

Veková skupina

15-18

Škola

Stredná Priemyselná škola Elektrotechnická Hálova 16, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

3. Mnohí ľudia žijúci v bytových domoch nemajú prístup k záhrade. Záhrada prispieva aj k pohybu ľudí, teda má tento "jednoduchý" pohyb dobrý vplyv na kvalitu zdravia a  života ľudí. 

11. Komunitné záhrady sú tvorené komunitou ľudí, ktorých spája chuť záhradkárčiť, tým upevňujú medzisusedské vzťahy a udržiavajú silné komunity.

13. Rastliny vysadené v záhrada prijímajú oxid uhličitý, ktorý je vo veľkom množstve škodlivý pre našu planétu, tým, že ho rastliny "dýchajú" prispievajú k zníženiu klim. krízy a zároveň k ochrane klímy.