Dlhovekí spoločníci

Čitajte tiež

Biele Karpaty je chránené pohorie na Slovensku, ktoré je unikátne nielen vďaka svojim skalným útvarom či chráneným motýľom. Toto územie je typické aj veľkým počtom starých ovocných stromov, ktoré tu vysádzali naši predkovia. Ide o pôvodné dreviny, ktoré už desiatky či dokonca stovky rokov plodia ovocie. Počet týchto vzácnych stromov však každoročne klesá. Ľudia sa o tieto stromy prestali starať, vážiť si ich a dokonca na svojich pozemkoch radšej vysádzajú stromy, ktoré sem nepatria. Ako by sa mal zachovať teda človek, ktorý žije v Bielych Karpatoch a rozhodol sa, že si na svojej záhrade posadí nový strom? 

Meno autora/autorov

Hanka Zubová

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Na staré pôvodné odrody stromov sa často zabúda. Zo vzácnych území sa postupne vytrácajú stromy, ktoré tam patria a ľudia ich nahrádzajú inváznymi či dokonca exotickými stromami vo svojich záhradách. Dôležité je, aby všetko, čo posadíme do zeme na danom území, fungovalo s prírodou. Keď si budeme vážiť aj históriu a unikátnosť lokality, tak nebude dochádzať k jej narušeniu či ku zmenám, ktoré lokalitu poškodia.