Stačilo nepokosiť

Stačilo nepokosiť

Čitajte tiež

Cestou na výlet sme zastali pri ceste s nekoseným okrajom, pokračujúcim lúkou a remízkom. Bodliaky ako súčasť porastu boli plné rôznorodého hmyzu. Zatiaľčo v škole sme vysádzali zvlášť motýlie a zvlášť včelie záhony a lúky, tu na jednom jedinom kvete bodliaku v poraste môžeme vidieť motýľa, čmeliaka, včely aj mravca.

Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková
Vek autora/autorov: 
16
Škola: 
OA Račianska Ba