Združenie Kosenka: 30 rokov ochrany prírody v Bielych Karpatoch

Základná organizácia ČSOP (Český zväz ochrancov prírody) Kosenka je združením aktívnych ľudí, ktorí už 30 rokov pomáhajú chrániť krásu a rozmanitosť prírody v okolí mesta Valašské Klobúky.

Zakladateľom združenia Kosenka je Mirek Janík, ktorý sa ochrane prírody venuje už 50 rokov. Foto: Andrej Zjavka
Srdcom aktivít Kosenky je 200-ročná drevenica. Ukazuje na vzťah miestnych ochranárov nielen k prírode, ale aj k tradícii. Foto: Andrej Zjavka
Nie náhodou je symbolom Kosenky práve kosa - zachovanie pestrých lúk sa nezaobíde bez pravidelného kosenia. Foto: Andrej Zjavka
Horské lúky, ktoré Kosenka obhospodaruje, aby pomáhala biodiverzite a ekosystému horských lúk. Foto: Oliver Joaquim
Orchidey na lúkach rastú vďaka tomu, že Kosenka sa o lúky stará tradičným spôsobom - pokosená tráva je z lúk odstránená. Foto: Andrej Zjavka

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Andrej Zjavka, Sebastián Feranec
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
22,17
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Podpora biodiverzity je jednou z najväčších výziev, ktorým ľudstvo dnes čelí.