Od nevidím do nevidím

Polia okolo našej dediny začínajú žltnúť. Na úrodnej pôde sú vysadené obrovské plochy repky olejnej. Žltá Slovensku nepristane!

Čitajte tiež

Polia okolo našej dediny začínajú žltnúť. Na úrodnej pôde sú vysadené obrovské plochy repky olejnej. Žltá Slovensku nepristane!

Reportážny kontext/riešenie problému:

Je jar a polia okolo Vlčkoviec začínajú žltnúť. Na najúrodnejšej pôde Slovenska, v Podunajskej nížine, sú vysadené obrovské plochy repky olejnej. Len malá časť úrody je použitá na výrobu jedlého oleja. Farmy už nepestujú jedlo, ale biopalivá. V obchodoch je stále viac a viac potravinárskych výrobkov dovezených zo zahraničia. Je potrebné, aby na poliach rástli také rastliny, ktoré zabezpečia domáci trh potravinami zo Slovenska.

Počas kvitnutia repky olejnej majú zdravotné problémy niektorí naši spolužiaci, ktorí sú alergici a astmatici.

Meno autora/autorov

Samuel Nemček, Sofia Hlavatá

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad
  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Na úrodných pôdach je potrebné pestovať plodiny, ktoré sa využívanú na výrobu potravín a surovín na prípravu jedla. Slováci dokážu dopestovať plodiny na výrobu základných druhov potravín. Napriek tomu sa do našich obchodov dováža stále viac potravín z iných krajín. Dokonca ja také, ktoré si vieme doma vypestovať.

Zakvitnutá repka olejná spôsobuje zdravotné problémy niektorým ľuďom. Počas jej kvitnutia alergici a astmatici obmedzujú svoj pobyt vonku. Tým sa aj znižuje kvalita ich života.