Kamošky

Táto včielka samotárka si v školskej záhrade pomýlila čiapku s kvietkom. Po troch rokoch prvá, ktorú videli vyliezť spod zeme.

Čitajte tiež

Táto včielka samotárka si v školskej záhrade pomýlila čiapku s kvietkom. Po troch rokoch prvá, ktorú videli vyliezť spod zeme.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Počas európskeho týždňa opeľovačov sa žiačky dozvedeli, že biodiverzita v meste aj na detských ihriskách môže byť naozaj veľká: ihriská s blatom, pieskom a odkrytými časťami hliny a zároveň kvitnúcimi rastlinami, kríkmi a stromami, možu byť skvelým bydliskom pre opeľovače. V škole sa už pár rokov snažia o návrat opeľovačov na pozemok školy.. Jeho biodiverzitu totiž v minulosti z nevedomosti zničili veľmi rýchlo - úpravou sídliskovej zelene na nízko kosený trávnik a odvozom všetkej biohmoty z areálu tak, aby človek mal bezpečný výhľad a prehľad v priestore bez prekážok, sa plocha stala mŕtvou sídliskovou suťou s umelo zavlažovanou trávou. Bolo to pohodlné pre ľudí a bezpečné pre deti. A hoci po uvedomení si chyby prevzali zodpovednosť a začali cielene pracovať na tom, aby priestor mal naozaj veľkú biodiverzitu, návrat opeľovačov bol pomalý. Táto včielka je po troch rokoch prvá, ktorú videli vyliezť spod zeme a ktorá si pomýlila čiapku s kvietkom. Žiačky veľmi potešila. Otec i dedko jednej z nich sú včelári a ukazujú jej aj rôzne druhy iných včiel, nielen tie medonosné a práve samotárky považujú vždy za vzácnych obyvateľov našej záhrady.  

Meno autora/autorov

Zuzana Chamrazová, Monika Mikesková, Laura Földes

Veková skupina

11-14

Škola

CZŠ Narnia, Beňadická 38, 85103 Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Sídliská v mestách môžu byť miestom biodiverzity a znižovať tak dopad klimatickej krízy, alebo môžu byť "mŕtve",prehriate a ťažko udržateľné. Je ľahké zmeniť miesto s biodiverzitou na mŕtve a suché už len tým, že vykášame nanízko jednodruhové zelené trávniky a teplota miest sa tak zvyšuje. Tento proces je možné zvrátiť, no cesta späť k biodiverzite a zmierňovaniu dopadov klimatickej krízy na sídliská je omnoho dlhšia a náročnejšia ako  tá ku jej strate. Správanie ľudí je pri tom smerodajné.