Ostrovy medzi cestami - aj takto to ide

Ľudia z Magistrátu mesta  Bratislavy preukázali ekologickú tvorivosť a vymysleli spôsob, ako potešiť ľudí aj opeľovače. Na bežne prehliadaných miestach, kde bývala vykosená tráva, ostrovy medzi frekventovanými cestami, či na električkovej trati, osadili kvitnúcimi rastlinami. 
Takéto ostrovy bývali bežne. Jarné slnko rozpaľuje betónové peklo. Čo tu bude v lete?
Z výšky môžete vidieť "ostrovčekovú " nízko kosenú zeleň všade, kde sa len dá.
Zmena - uprostred cesty môžete nájsť lúku plnú narcisov, hyacintov a tulipánov.
Unikát- ostrovy električkovej trate sú po renovácii pokryté rozchodníkmi.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Ella Radimská a Júlia Noščáková
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
E.Radimska 14 rokov, Júlia Noščáková 15.rokov
Škola: 
SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Ostrovy medzi cestami v hlavnom meste boli väčšinou asfaltové, alebo  s nízko koseným trávnikom. Ich osadením zelenňou nielen potešili ľudí, ale zmenil sa aj ich charakter - schopnosti zadržiavať vlahu, byť prostredím, toré napomáha biodiverzite v meste a mení pôvodne ťažko udržateľné mŕtve miesta na živé.