V Bielych Karpatoch majú ovocný poklad

Neďaleko Starej Turej založili ochranári sad pôvodných krajových ovocných drevín. Drahomír Stano dokáže o nich rozprávať celé hodiny.

Čitajte tiež

Neďaleko Starej Turej založili ochranári sad pôvodných krajových ovocných drevín. Drahomír Stano dokáže o nich rozprávať celé hodiny.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Najcennejšie a najohrozenejšie odrody ovocných stromov sú tie, ktoré vznikli na území Slovenska a nerozšírili sa za jeho hranice. Takéto odrody nájdeme aj v Bielych Karpatoch. V rámci projektu Bielokarpatský ovocný poklad vznikol genofondový sad starých a krajových odrôd ovocných drevín. Na 1,9 ha sa tam nachádza 48 odrôd jabloní a 21 odrôd hrušiek – spolu 138 stromov. Tieto odrody majú na rozdiel od moderných jednoduchých chutí plodov chute veľmi pestré – korenisté, či inak osobité. Sú prírodným dedičstvom a je dôležité ich uchovávať. Sad bude v budúcnosti slúžiť ako verejnosti prístupná zbierka genetických zdrojov pre ďalšie šírenie, ale aj na osvetu.

 

Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová

Veková skupina

19-25

Škola

Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Podľa prieskumu vykonaného v rámci projektu (2019) sú najpestovanejšími ovocnými drevinami na území Bielych Karpát práve jablone a hrušky. Vysádzajú sa však aj nepôvodné druhy, ktoré vytláčajú tie krajinné. Genofondový sad podporuje uchovávanie a šírenie týchro lokálnych druhov.