Nielen ľudia sú vítanými obyvateľmi sídliska

Uprostred sídliska v Bratislave má škola Narnia veľkú plochu otvorenú obyvateľom. V komunite ju spolu upravili tak, aby bola pre nich pohodlná - osiali a nízko kosia trávniky, odvážajú listy a biohmotu. Lenže postupne zmizol hmyz, jašterice aj ježe, ubúdali vtáci a priestor sa stával mŕtvym. Rozhodli sa to zmeniť.  
V roku 2019 vyrobili žiaci 3.A hmyzí domček. Na jar 2020 zistili, že je neobývaný. Začali skúmať, čo sa deje.
Zistili, že nízke kosenie trávnikov, odvážanie napadaných listov, orezaných konárov a tráv urobili z plochy pre hmyz neobývateľné presušené priestory.
S rodičmi začali vytvárať vyvýšené bylinkové a medonosné záhony a vyrobili ku nim ďalšie hmyzie domčeky.
Priestor ožil a do domčekov, záhonov a zákutí sa vracajú aj obyvatelia, ktorí by nemali chýbať na žiadnom sídlisku.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Monika Mikesková, Zuzana Kovárová, Natália Pospiš, Bela Olexová, Laura Foldes, Hana Podstupková, Zuzana Chamrazová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
11 má Hana Podstupková, ostatné dievčatá majú 10 rokov všetky
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Petržalské sídlisko, o ktorom je reportáž, je husto obývaná mestská plocha, ktorá má z Bratislavských častí najmenší počet m2 zelene na jedného obyvateľa. Komunita školy a sídliska prispôsobila prírodnú plochu, dostupnú z panelákov tak, aby bola pohodlná pre ľudí, čím sa síce deti mohli pohodlne hrať a nezašpinili sa, ale plocha sa stávala "mŕtvou" - vytrácali sa opeľovače, prirodzení obyvatelia (ježe, jašterice, vtáci, netopiere...), v rámci mikroklímy sa zvyšovala medzi rozpálenými panelmi teplota a nízko kosená tráva vysychala.

Reportáž hovorí o aktivite, ktorú rozbehli deti a rodičia z komunity, pričom deti získali podporu Magistrátu mesta a začali meniť sídlisko smerom nazad k udržateľným mestským komunitám.