Sklenení zabijaci

Počas miliónov rokov evolúcie neexistovalo sklo a tak vtáky nemajú ako zistiť, že krajina, ktorú zrkadlí, nie je skutočná. Často tak v plnej rýchlosti narazia do sklenených tabúľ, čo môže byť pre nich fatálne. Pri tom stačí tak málo - vtákom sklo zviditeľniť tak, aby sa napokúsili preletieť ani cez odraz. Farebné nálepky sú riešením, ktoré veľa nestojí.
Horská chata Lodiar, kde sme organizovali Edukemp, má presklené sedenie. Foto: Hanka Noščáková
Do skla v plnej rýchlosti narazil ďateľ. Skúsili sme "3T" pomoc, no neožil. Foto: Peter Hletko
Po dohode s majiteľom sme vyrobili farebné nálepky a olepili sklá. Foto: Ella Radimská
Majiteľ tam farebné vtáky zvnútra ponechal. Počas pobytu už nenarazil žiaden vták. Fungovali. Foto: Katarína Knapcová

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Hanka Noščáková, Peter Hletko, Katarína Knapcová, Ella Radimská
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
19,22,19 a 17
Škola: 
SOŠPg Bullova , Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Sklá, ktoré odrážajú krajinu, sú riešením pre energetickú udržateľnosť budov, no sú "zabijakom" pre vtáky. Na horskej chate, kde je množstvo druhov, je dôležité, keď už sme im ju postavili do cesty, vybaviť ju tak, aby ju vtáci videli. V tomto prípade majiteľ budovy súhlasil s olepením, čo je výnimočné. Na Edukempe sa tak detinokrem iného učili aj o tom, ako riešiť problémy, ktoré vzniknú, udržateľne a v súlade s prírodou.