Zmena perspektívy

Žaby, ktoré migrujú z lesa do jazier, zachraňujú pred smrťou pod kolesami áut dobrovoľníci.

Čitajte tiež

Žaby, ktoré migrujú z lesa do jazier, zachraňujú pred smrťou pod kolesami áut dobrovoľníci.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Každoročne na jar musia žaby počas cesty do jazier, kde sa pária, prekonávať prekážky. Jednou z nich je asfaltová cesta, na ktorej mnohé z nich zomierajú pod kolesami áut. Dobrovoľníci vytvárajú koridory a premiestňujú žaby, čím podporujú biodiverzitu a udržateľnosť prostredia, ktoré je súčasťou ekosystému ich migračnej trasy omnoho dlhšie, ako asfaltová cesta. Tak dobrovoľníci pomáhajú žabám prekonávať prekážku, ktorú im do cesty postavili ľudia.

Meno autora/autorov

Hana Noščáková

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠPg Bullova, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Žaby sú súčasťou ekosystému dlhé roky. Cesta a najmä autá či autobusy, ktoré tú premávajú, sú pre ne neprekonateľnou prekážkou. Ľudia ich prenášajú a pomáhajú tak udržať biodiverzitu tohto unikátneho miesta v mestskom lesoparku. Zároveň chránené prostredie mestského lesoparku  tvorí vďaka cielene ochraňovanej biodiverzite prostredie, ktoré je svojou zeleňou a rôznorodosťou dôležité pre zdravie obyvateľou hlavného mesta o to viac, že v čase epidémie bolo jedným z mála možných miest, kde sa dalo pohybovať aj pri opatreniach v prírode. Napriek preťaženiu posledné dva roky aj tento rok sa množstvá žiab snažia dostať cez cestu, čo je dobrou správou o tom, že nápor ľudí v prostredí zvládli.