Tajný život mŕtvych listov

Lienky a iný hmyz na jar vyliezajú spod kopy lístia, ktorú po prvý raz nechali v areáli školy.

Čitajte tiež

Lienky a iný hmyz na jar vyliezajú spod kopy lístia, ktorú po prvý raz nechali v areáli školy.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Už tri roky sa snažia na CZŠ Narnia navrátiť k biodiverzite v areáli školy. Prvý rok nechali opadané lístie ako súčasť ihriska (divokého kútu a aj kompostu). Na jar pri prvom slnečnom dni začali z neho vyliezať jeho obyvatelia. Privítali ich, keďže uprostred bratislavského sídliska sú vzácni. Zároveň im pomôžu ako predáátori chrániť rastliny,  ktoré vysadiili - v tomto prípade ruže pred voškami.

Meno autora/autorov

Monika Mikesková

Veková skupina

11-14

Škola

CZŠ Narnia, Beňadická 38, 85103 Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Strata biodiverzity kvôli vykosenému fubalovému trávniku a odvoizu biohmoty z areálu spôsobila, že zmizlo mnoho druhov hmyzu z nášho areálu. Jeho návrat je dôležitý a po troch rokoch, vďaka ponechaniu listov, ožíva aj toto miesto lienkami, ktoré víame ako súčasť vracajúcej sa biodiverzity do nášho dvora. To pomája aj ochrane klímy cez viacdruhovosť a nižšie teploty ĺúk a takýchto plôch v lete, ochladzovanie sídlisk je dôležitou súčasťou udržateľného žibvota na pevnicne aj ocrany klímy.