Jeseň stromov života

Každoročné sadenie ovocných stromov dôchodcami pre prváčikov základnej školy v Sládkovičove.

Jeseň stromov života. Foto: Matúš Kopas

Čitajte tiež

Každoročné sadenie ovocných stromov dôchodcami pre prváčikov základnej školy v Sládkovičove.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Každý rok na jeseň, miestny klub dôchodcov,  pri príležitosti Dňa jabĺk príde a zasadí so žiakmi 1.ročníka jeden ovocný strom. Sú to lokálne odrody. Dôchodcovia tak s láskou odovzdávajú nielen svoje vedomosti a zručnosti, ale uchovávajú aj dedičstvo nášho Slovenska.

Meno autora/autorov

Matúš Kopas

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

 Sadením ovocných stromov tak nielen znižujeme mnložstvo oxidu uhličitého v atmosfére, ale aj včely majú odkiaľ brať nektár, stromy vyrábajú tieň v krajine a v neposlednom rade, keď vyrastú, stanú sa miestom pre hniezdenie vtákov či úkryt iných živočíchov.