Posledná večera

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Užovka obojková (Natrix natrix) aj skokan štíhly (Rana dalmatina) patria na Slovensku k ohrozeným druhom. Ničenie prírodných biotopov má vplyv na ich výskyt a činnosť človeka ich dostala na listinu ohrozených druhov. Preto je dôležité vytvárať náhradné biotopy v parkoch, prírodných záhradách či na ekofarmách, aj keď nikdy nenahradia tie pôvodné. 

Na jednej strane je zákon prírody, na druhej človek. Prírodné zákony smerujú k rovnováhe. Konanie ľudí - často v rozpore so zákonmi ochrany prírody -  vedie k masívnej strate biodiverzity.

(Fotografia bola nasnímaná v lokalite Šafárka, smer obec  Závadka)

 

Meno autora/autorov

Adriána Henčeková

Veková skupina

19-25

Škola

Univerzita Komenského, FiF, boZu

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Užovka obojková (Natrix natrix) je len jedným z mnohých živočíchov žijúcich na Slovensku, ktorý upozorňuje na problém straty biodiverzity ako dôsledok zániku pôvodných biotopov. Slovensko čelí najväčšej ekologickej katastrofe v dejinách, čo sa týka odlesňovania. Aj keď sú zákony na ochranu prírody dobré, problémom je ich nedodržiavanie. Potrebujeme novú politickú reprezentáciu, ktorej prioritou bude zastavenie odlesňovania a udržateľné hospodárenie v krajine.